E-Office   |    Email   |    Tài nguyên số   |   

  TIN TỨC ĐHKT
Loading...
CSS Thông báo tuyển dụng viên chức văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường ĐHKT xin thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang tuyển dụng viên chức vào các vị trí việc làm tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2015, như sau:

 Tuyển dụng viên chức văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc


1. Chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển:

- 02 chuyên viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật hoặc ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn và sử dụng thành thạo tiếng Nhật;

- 01 chuyên viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hàn hoặc ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn và sử dụng thành thạo tiếng Hàn;

- 01 chuyên viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn và sử dụng thành thạo tiếng Anh;

      2. Điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển:

- Tốt nghiệp đại học chính quy

- Sử dụng thành thạo một trong 3 ngoại ngữ Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn hoặc Tiếng Anh tương ứng với yêu cầu vị trí dự tuyển.

      3.  Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

Người dự tuyển phải thi 03 môn, gồm: 1. Môn thi kiến thức chung; 2. Môn thi chuyên ngành; 3. Môn thi điều kiện.

       4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2015 vào làm việc tại Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thuộc Văn phòng UBND tỉnh được công khai trên Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ http://www.vinhphuc.gov.vn, Website của Văn phòng UBND tỉnh (http://ttdh.vinhphuc.gov.vn) và Website của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (http://ipavinhphuc.vn).

- Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí thi tuyển từ ngày 6/7/2015 đến 17h00 ngày 24/7/2015.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp – Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thuộc Văn phòng UBND tỉnh, địa chỉ số 38-40 Nguyễn Trãi – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc – ĐT: 0211.3616.618.

* Ghi chú:

       Thông tin mô tả công việc, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng và thời gian, địa điểm thi tuyển chính thức xem trên Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc (http://www.vinhphuc.gov.vn) và Website của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (http://www.sonoivu.vinhphuc.gov.vn), Website của Văn phòng UBND tỉnh (http://ttdh.vinhphuc.gov.vn) và website Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (http://ipavinhphuc.vn)./.


Các tin khác
free stats Trung Tâm hỗ trợ Sinh viên
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 804, giảng đường Việt Úc, khu đô thị Mỹ Đình 1
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: css_ueb@vnu.edu.vn
Website: css.ueb.edu.vn