E-Office   |    Email   |    Tài nguyên số   |   

  TIN TỨC ĐHKT
Loading...
Tin tức

Mọi thông tin về hoạt động của Trung tâm xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Center for Student Services
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 804, giảng đường Việt Úc, khu đô thị Mỹ Đình 1 
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: css_ueb@vnu.edu.vn

Website
: css.ueb.edu.vn


Bản tin trường ĐHKT

Bản tin CSS

CSS Thông báo

Các tin khác
free stats Trung Tâm hỗ trợ Sinh viên
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 804, giảng đường Việt Úc, khu đô thị Mỹ Đình 1
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: css_ueb@vnu.edu.vn
Website: css.ueb.edu.vn